Graderingsavgifterna har varit oförändrade sedan 2006 alltmedan det generella kostnadsläget har stigit år för år. SKKs styrelse har därför beslutat att graderingsavgifterna från och med första januari 2017 är som följer;
Mon 50kr
Kyu 75kr