Det är nu hög tid för de föreningar som har förslag eller motioner som ni vill skall tas upp på årsmötet den 25 februari att inkomma med dessa. Våra stadgar säger att förslag och motioner skall ha inkommit till styrelsen senast 30 dagar innan mötet.