Härmed kallas alla SKK medlemsföreningar till Swedish Karate Kyokushinkais årsmöte. Årsmötet är i Kungälv i samband med TK seminariet den 25 februari.
Plats: Västra gatan 57, Kungälv
Tid: 25/2 kl. 17:00
Dokumentation inför årsmötet publiceras här senast två veckor innan årsmötet.
Välkomna!