Det blir nya rutiner för att gradera till Dan 2018. För att ge alla en chans som förbereder sig för gradering nästa år ges möjlighet att denna höst skicka in ansökan med CV till 1 december.
Under en introduktionsperiod kommer Shihans i Sverige (även de utanför TK) att inbjudas till graderingarna för auskultation. Dessa kan sedan komma att ingå i framtida graderingspaneler, till en början främst för Shodangraderingar.
RUTINER FÖR ATT GRADERA TILL DANGRADER
För att förbättra samsynen samt utveckla Dangraderingarna har TK beslutat att ändra graderingsrutinerna från och med 2018.
Graderings examinatorer
1.     TK utser en panel av minst 3 examinatorer för respektive graderingstillfälle.
Graderingen sker i två etapper.
1.     Teknisk del med teori, kihon och kata. Genomförs i samband med TK-seminariet i februari.
2.     Kampdel med kumite. Genomförs i samband med Påsk- alternativt Sommarlägret efter eget val.
Ansökan till gradering.
1.     Sökande ska först få en rekommendation från en Shihan i Sverige.
2.     Ansökan görs på det formulär som finns på SKKs hemsida. Den skickas tillsammans med en CV (enl mall på hemsidan) till TKs ordförande alternativt lämnas senast i samband med TK-seminariet på hösten före graderingen.
SKK_Ansokan_Dangradering
REGLER FÖR TID MELLAN GRADERINGAR
(Baserat på WKOs Internationella regler för graderingar)
Ansökan till gradering kan göras först efter att tiden har nåtts från tidigare gradering.
1 Kyu till 1 Dan=minimum 1 år, (SKK 18 år fyllda)
1 Dan till 2 Dan=minimum 2 år, minst 20 år fyllda
2 Dan till 3 Dan=minimum 3 år, minst 25 år fyllda
3 Dan till 4 Dan=minimum 4 år, minst 30 år fyllda
4 Dan till 5 Dan=minimum 5 år, minst 35 år fyllda
Övriga riktlinjer
Gradering till 1-3 Dan ska genomföras i Sverige. Dispens kan ges till stadigvarande boende i annat land.
Gradering till 4 Dan kan genomföras i samband med EKOs graderingar.
Gradering till 4 och 5 Dan kan genomföras i samband med WKOs graderingar. Dessa sker i mars månad i Japan alternativt i samband med VM.