Anslutna föreningar till Swedish Karate Kyokushinkai kallas härmed till årsmöte i samband med vårens TK-seminarium. Datum och tid för årsmötet är lördagen den 10 februari kl. 17.00.
Som tidigare beslutat är platsen Stockholms Kyokushin Karate, Södermannagatan 5, 116 23 Stockholm.
Glöm inte att eventuella motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan mötet. Dagordning, verksamhets- samt förvaltningsberättelse tillsänds vid senare tillfälle innan årsmötet.
Varmt välkomna
// Styrelsen gm. Hans Biéth