Sista datum för att söka idrottslyftet via Svenska Budo och kampsportsförbundet är 15 februari. Som förening söker ni via Idrottonline. Länk till SB&Ks information: https://www.budokampsport.se/klubb/bidrag/
Vad är idrottslyftet?
Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftet har sedan 2007 årligen avsatt 500 miljoner kronor till idrotten.
Idrottslyftets övergripande syfte är:
“Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”
Årets prioriterade områden är:
1. Utvecklingsprojekt (upp till 150 000 kronor)
Projekt som skapar förutsättningar att genomföra en verksamhet där barnen lär sig grundmotoriska färdigheter så att barnen kan vara fysiskt aktiva i hela livet.
Projekt som bidrar till att anpassa barnverksamheten. Projekten får innehålla moment av utbildning, utrustning och verksamhetsutveckling.
Hur kan er verksamhet utvecklas så att barnen inspireras till fysisk aktivitet hela livet?
2. Kompetenshöja föreningen (upp till 30 000 kronor)
Projekt för verksamhet som innefattar SISU Idrottsutbildarna och/eller SB&K och dess utbildningsutbud. Projekt som riktar sig till unga ledare kommer att prioriteras. Hela beloppet måste förbrukas i utbildning/utvecklingskostnader, detta kan inkludera exempelvis eventuella resor och logi.
3. Tävlingsformer och tävlingsstrukturer (upp till 30 000 kronor)
Projekt som testar nya tävlingsformer och/eller tävlingsstrukturer. Projekten ska bidra till att barntävlingar är genomtänkta, roliga och barnanpassade.
4. MotoriQ – allsidig träning & physical literacy (upp till 20 000 kronor)
Projekt som satsar på utveckling av barn- och ungdomsverksamheten med fokus på allsidig träning, nya rörelsefärdigheter och ökad motivation att träna.
Möjligheten finns att söka medel för viss träningsutrustning. Utrustningen kan vara klassisk budo- och kampsportsutrustning men får gärna vara av annan karaktär än den träningsutrustning som traditionellt finns i budo- och kampsportslokalen.