Det är vissa saker som återstår att göra med medlemsdatabasen.
Vi meddelar er så fort den är redo att använda.