Shihan Michael Söderkvist har av styrelsen i WKO samt av den internationella tekniska kommittén blivit graderad till 7 dan.
Shihan Söderkvist började träna Kyokushin karate 1971 och har under fyra årtionden varit verksam i vår organisation. Han var under sin mångåriga tävlingskarriär mycket framgångsrik i vårt landslag med ett flertal internationella framgångar där man bl.a. kan nämna en hedrande sjätte plats på det 12:e ”All Japan” 1980. Han var också under ett år, 1979–80, på Honbu dojo i Tokyo Japan och tränade under ledning av Sosai Oyama.
Det är svårt att beskriva Shihan Söderkvists beundransvärda energi och arbetsintensitet men några uppdrag han har kan vara värda att nämna; EKO Styrelsemedlem, EKO Domarkommittéordförande, SKK Styrelse samt SKK Tekniska Kommittéordförande. Förutom detta leder han också Östersunds Budo Kai´s Karatesektion och tillbringar många kvällar i veckan på denna klubb.
Vi är många som under årens lopp fått ta del av Shihan Söderkvists kunskap på kurser, läger och seminarier där teknikinstruktion, Budons historia och domarutbildning varit agendan.
Han är en inspirationskälla för oss alla och vi hoppas att kunna behålla honom och hans energi under många år framöver.
Från SKK gratulerar vi Shihan Söderkvist till denna grad och är inte minst tacksamma för allt arbete han lägger ned för Kyokushin.
 
Hans Biéth
Swedish Karate Kyokushinkai
Ordförande