Träningshelg i Visby med sensei Andreas Tampe (4:e dan) från Uppsala den 1-2 september 2018.
För mer information kontakta Kyokushin Gotland via info@karategotland.se
Resor bokas via www.destinationgotland.se, ange karateläger för idrottsrabatt