På senaste TK i Örebro togs ämnet upp om att söka bidrag för sin verksamhet. Lars-Åke som tränar i Uppsala har förtjänstfullt gjort en sammanställning i form av en Word-fil. Denna fil har mailats ut till samtliga föreningar så att ni kan ta del av hans idéer och tips.
Hans Biéth