Osu!
Vi som ingår i den nya mediekommunikations-gruppen är Nina Engqvist och Lena Öierstedt. Vi är båda baserade i Stockholmstrakten – Nina tränar på och är klubbledare för Tatakai Kyokushin Bro och har driver dessutom en egen Youtubekanal. Lena (som är tillförordnad för Elin Herlitz) har jobbat som grafisk formgivare ett par sekel och tränar på Stockholms Kyokushin.
Som nytillträdda mediekommunikatörer kommer vi att behöva er hjälp! En av våra uppgifter är att öka och förbättra både det interna och det externa informationsflödet. Vi vill att hemsidan ska vara rykande aktuell och att medlemmarna ska kunna lita på att all info man kan tänkas behöva finns där. Det är då av största vikt att vi får in material från klubbarna om till exempel läger och tävlingar. Vi ska se till att materialet finns tillgängligt – men det är ni som skapar det!
Många av er rapporterar flitigt med fina bilder, filmer och annat på era klubbforum. Vi tänker oss inom en snar framtid att ni skickar det till oss för snabb publicering även på SKK när det så passar.
En annan uppgift är att öka närvaron på sociala medier. En idé är att ha mer klubbrelaterat material (för att öka trafiken) på Instagram. Man kan t ex ha olika teman som kumitepass, tisdagsträningar etc så medlemmarna får en avslappnad inblick i hur det ser ut på andra klubbar. Även här tänker vi oss att vi publicerar material vi fått av er.
Det är viktigt att det finns verktyg, som en bra hemsida, för existerande medlemmar. Men det ska i bästa fall även locka nya medlemmar, och vi tror att sociala medier har en viktig roll här. En stor del av våra karatekas är barn och ungdomar det är något att ha i åtanke i allt vi gör.
Utöver all hjälp vi behöver från er tar vi gärna emot idéer och synpunkter!
 
Bästa hälsningar,
Första kontaktperson
Nina Engqvist
 
Tf
Lena Öierstedt
 
Våra kontaktuppgifter hittar du här: https://kyokushin.se/ny/organisationen/lediga/mediekommunikation