14-16 juni
Start 10:00 fredag, avslut 15:00 söndag

Föranmälan 100 kr betalas till plusgiro 357410-0, med namn.
Resterande (500 kr) betalas på lägret.
Mer info kommer längre fram.