I samband med VM avhölls traditionsenligt World Karate Seminar den 12-14 november vid Fuji Midori no Kyuka Mura. Sverige hade 18 deltagare på plats av de dryga 400 som sökt sig till lägret. Den andra dagen avhölls shodan shinsa där ett hundratal av deltagarna antagit utmaningen att försöka erövra graderna 3:e-5:e Dan. För Sverige skulle Martin Aparicio och Andreas Tampe (båda Uppsala Kyokushin) och Maja Michailoff (Stockholms Kyokushin) gå för graden 5:e Dan. Inför graderingen hade aspiranterna drillats i kihon, idogeiko och kata av Shihan Shinichi Sotodate (6:e Dan) från Japan och Shihan Juan Carlos Escalera (6:e Dan) från Spanien. På onsdagen genomfördes graderingen bestående av kihon, idogeiko, kata, styrka, rörlighet samt kumite. Svenskarna övertygade under den tekniska delen av graderingen och gick vidare till del 2 av graderingen som var kumiten. Även denna genomfördes med en övertygande spirit och teknik. Under lägrets avslutande Sayonaraparty offentliggjordes resultatet och det kunde konstateras att Sverige och SKK fått tre nya shihans!

Maja Michailoff 5:e Dan

Martin Aparicio 5:e Dan

Andreas Tampe 5:e Dan

I samband med med WKO board meeting offentliggjordes också nya danutnämningar inom organisationen. Bland de utnämnda återfinns två svenskar som erhöll nya senseigrader:

Dolph Lundgren 4:e Dan

Torbjörn Gozzi 3:e Dan

Sverige var under lägret representerat av flera shihans ur SKK tekniska kommitté däribland Shihan Howard Collins, Shihan Brian Fitkin och Shihan Michael Söderkvist som instruerade under lägret. I graderingspanelen återfanns följande medlemmar ur WKO graderingskommitte: WKO presidenten Shihan Kenji Midori, Shihan Brian Fitkin, Shihan Keiji Sampei, Shihan Isao Kobayashi och Shihan Furko Kalman. Shihan Shinichi Sotodate höll i den tekniska delen av graderingen och Shihan Yasukazu Koi i kumitedelen. Medverkade gjorde också Shihan Howard Collins och Shihan Juan Carlos Escalera som representanter för WKO tekniska kommitté.