SKK har efter ett extrainkallat styrelsemöte angående pågående pandemi av COVID-19 följande att
meddela:
Vi uppmanar starkt alla föreningar att uppdatera sig i och följa de riktlinjer och rekommendationer
som beslutas av Folkhälsomyndigheten via:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
och Riksidrottsförbundet: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
Då utvecklingen av pandemin förändras snabbt kan riktlinjer och beslut uppdateras med mycket kort
varsel, det är därför viktigt att föreningarna dagligen uppdaterar sig via dessa informationskällor.
Av största vikt för att minska smittspridningen i samhället är att personer med symtom undviker
sociala kontakter via t ex vänner, arbete och träning. Alla medlemmar bör informeras om att de ska
stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. God handhygien är också viktigt och medlemmarna
bör därför uppmanas att tvätta händerna före och efter träningen. Försök undvik kontakt hand-
ansikte och ha gärna handsprit nära tillgängligt.
I nuläget finns inga rekommendationer om att ställa in ordinarie träningsverksamhet eller mindre
arrangemang (<500 personer), men personer som arbetar i samhällskritiska yrken (t ex inom hälso-
och sjukvården eller äldreomsorgen) bör vara extra försiktiga för att utsätta sig för smitta.
Vi har full respekt för att ni på klubbnivå tar egna beslut gällande att stänga era träningar för en tid,
eller väljer att ställa in andra arrangemang.