Även om det utifrån Folkhälsomyndigheten och RFs rekommendationer inte är helt motiverat har vi tagit beslutet att ställa in årets Påskläger i Östersund. Det råder en stor osäkerhet i idrottsSverige om att delta i större evenemang samt önskemål om social distans i samband med resor och möten.

Mvh

ÖSTERSUNDS BUDOKAI

michael.soderkvist@jgy.se

+46-708-600787