Information om nytt beslut angående det av SKK sanktionerade och planerade Kick off-lägret 15-16/8 i Umeå, Upptaktslägret 28-30/8 i Stockholm samt TK-seminariet 10-11/10 i Uppsala
Skillnaden i mellan dessa aktiviteter är att lägren är helt frivilligt medan till seminariet förväntas alla klubbar/högre graderade att delta. Det är också stor skillnad i hur stora hallarna är i Umeå, Uppsala och Skanstull.
  • Kick Off-lägret 15-16 augusti i Umeå ställs in.
  • Upptaktslägret 28-30 augusti i Stockholm genomförs med begränsat antal deltagare, anpassat schema, utomhus om möjligt och utvalda övningar/innehåll för att ha så låg smittspridningsrisk som möjligt.
  • TK-Seminariet 10-11 oktober i Uppsala ställs in. Vi gör i stället ett webinarium med några intressanta föreläsningar på ca 2-3 timmar för att hålla ihop SKK på söndag 11 oktober. De som vill anmäla sig till kommande gradering 2021 gör det via mail senast 11/10 (anmälningsblankett och CV enligt information på SKKs hemsida).

Om graderings-kumite (del 2) för de som graderar 2020

Helt klart är att möjligheten att genomföra graderings-kumite svår ur smittskyddssynpunkt. TK har övervägt hur vi ska hantera denna del utifrån den speciella situation som råder samt vilka de individuella deltagarna är. Av de som graderar till 2-3 Dan så har alla en gång gjort 30-man kumite med kvalitet och spirit. Att vi har kumite för 2-5 Dan är för att se att det fortfarande är aktiva karateka som tränar och kan visa mognad och skicklighet. Av de som går till 1 Dan så har alla utom en deltagare åldern av att i allra högsta grad vara seniorutövare som kan och får hanteras på alternativt sätt.

Beslut: Vi efterskänker kravet på kumite denna gång utifrån argumenten ovan för de deltagare som är aktuell för graderings-kumite. Den yngsta deltagaren förväntas dock vid en eventuell nästa gradering att göra 30-man kumite. Alla dessa deltagare klarar sina grader. Sista registreringsdatum förlängs till 31 oktober (se SKKs hemsida).De som vill känna att de även gjort graderings-kumite och om de så önskar kan de vid lämpligt tillfälle få utmaningen/möjligheten att göra tex 30-man kumite men det är utöver denna gradering.

3 Dan
Rickard Weber
2 Dan
Niclas Granstrand
Eric Magnusson
Morgan Nordin
1 Dan
Ki Pasanen
Niels Hederstedt
Raimo Nyman
Henrik Persson
Robert Archer
Mvh
SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI
Tekniska Kommitten
Michael Söderkvist
Ordförande