DAN- och KYU-GRADERINGAR 2021
I den rådande pandemin så har en stor del av träningen 2020 varit inställd, förändrad eller alternativ jämfört med ordinarie verksamhet. Efter en lugnare sommar ser vi att förutsättningarna för träning under resterande delen av 2020 och inför 2021 är oförutsägbara för de flesta. Med dessa förutsättningar för förberedelser så är beslutet för graderingar 2020 och 2021 att Kyu-graderingar kan genomföras fast med anpassade krav emedan Dan-graderingar ställs in. Allt för att ge alla säkra och genomtänkta förutsättningar till egen utveckling och förberedelser.

DAN-Graderingar 2021
SKK genomför inga Dan-graderingar 2021. Ansökan om graderingar 2022 görs senast i samband med TK-seminariet hösten 2021. Nästa möjlighet till preparationsträning är på TK-seminarierna i februari 2021 och hösten 2021 om pandemiläget så tillåter.

1-3 Dan sker i Sverige. Beslut om hur graderingen ska genomföras tas under 2021.
4 Dan kan göras på EKOs gradering i Stara Vies, Polen 11-14 mars 2021. Detta undantag är en tidigare accepterad ansökan. Övriga nya ansökningar hänvisas till 2022.
4-5 Dan kan göras på WKOs gradering i Polen i samband med World Cup i juni 2022.

KYU-Graderingar 2020 och 2021
– Graderingens tekniska del med kihon och kata genomförs enligt gällande kriterier.
– Kumite ersättas med en fysisk del där kumitelika kvaliteter testas som ska vara i relation till hur kumite vanligen prövas.
1. Ronder på säck används i första hand. Finns inte alternativet så kan mits användas men då bör samma partner användas för alla ronder.
2. Tid är 1.5 minuter/rond med 30 sekunders vila.
3. Minimum av antal ronder; 4 Kyu 5 ronder, 3 Kyu 10 ronder, 2 Kyu 15 ronder, 1 Kyu 20 ronder.
4. Ronder på säck kan kombineras/ersättas med kända fys-övningar.
5. Bedömningskriterier: spirit/vilja, teknik, taiming, avståndkontroll, kraft, kondition och förflyttningar.

För Tekniska Kommitten

Michael Söderkvist