Folkhälsomyndigheten har meddelat nya rekommendationer. Dessa kan förändras snabbt i olika regioner i Sverige.
Vi uppmanar er att gå in på nedanstående länk och hålla er uppdaterade på daglig basis.
Det läggs stort ansvar på hur du som enskild medlem agerar, och självklart på er som är ansvariga för att bedriva verksamheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Styrelsen SKK