Vi har nåtts av beskedet att David C. Cook tragiskt gått bort efter en tids sjukdom i cancer. David Cook var SKKs ordförande 1978-1982 och bidrog till att organisera förbundet på ett påtagligt sätt. Han var också bidragande i att utveckla SKKs internationella utbyte i allmänhet och våra kontakter med IKO i synnerhet. David är känd för den breda allmänna som författare av flera böcker om Kyokushin Karate och hans stora kunskap om karateteknik.

Våra tankar går till David Cooks närstående och vänner.

Swedish Karate Kyokushinkai
Styrelsen