Med hänsyn till Corona situationen och med reservation för eventuella restriktioner så gör vi ett försök att återstarta den nationella lägerverksamheten för kumite.  Lägret är avsett för seniorer
 
Plats Keiko Dojo / Göteborg
 
Preliminär start 12:30 lördag och avslut 15:00 söndag Om man har andra resetider så är det självklart möjligt att justera lite på start och avslut.
 
Anmälan obligatorisk info@keiko.se Gärna i god tid innan för att planeringen skall bli smidig.
 
Lägret är en uppstart inför framtiden. Landslaget deltar men lägret är även öppet för andra träningsintresserade. Vi tränar och sparras tillsammans i en kamratlig miljö och har även ha teori och information om träning och landslaget.
 
Det har gått lång tid sen vi hade en normal situation och mycket har säkert hänt på klubbnivå. Kanske har det tillkommit några som vill satsa på internationelltävling och landslag. Andra har kanske redan tävlingsintresse som junior men har hunnit bli seniorer under Corona perioden. Alla är välkomna men vi begränsar antalet platser så anmäl i god tid. 
 
Lägret vänder sig främst till aktiva. Senare i höst hoppas vi kunna erbjuda ett läger med inriktning mer på instruktörer. 
Nationell coach
Magnus Hanssen