DAN-GRADERINGSRUTINER

Se under Yudansha om uppdaterade rutiner för Dan-gradering.
I korthet:
– För Dan-graderingar 2022 görs ansökan senast i samband med TK i februari.
– Graderingen sker under TK i september med både teknik och kumite.