REVIDERAD HÄLSNINGSCEREMONI

I syfte att harmonisera utförandet av hälsningsceremonin har SKKs Tekniska Kommitte reviderat tidigare dokument. Denna revidering är koordinerad med WKO och So-Honbu i Japan. Se i ¨Dokument¨ för den något reviderade hälsningsceremonin i samband med tränings pass.
– REISHIKI v1 engelska
– REISHIKI v2 engelska kortversion med ordlista
– REISHIKI v3 svenska med ordlista

Dessa tre dokument finns under Organisationen/Dokument/Allmänna dokument.