För att ge mera tid att hinna planera för de som anmäler sig efter deadline för klubbarnas 2 första platser så tidigareläggs deadlinen till 23 september.
  1. Deltagare i graderingen samt Shihankai ingår inte i den inledande begränsningen av 2st/klubb. Deltagare i graderingen samt Shihankai anmäler sig direkt genom medlemsdatabasen.
  2. Deltagarantalet begränsas första hand till 2 platser/klubb i SKK med senaste anmälningsdag fredag 23 september därefter erbjuds Dan-graderade och 1-2 Kyu att anmäla sig senast torsdag 6 oktober i mån av plats. OBS det är klubben som nominerar de som ska ges de 2 första platserna. Det totala antalet kan komma att behöva begränsas.

Observera. Klubbar som gärna vill skicka mindre erfarna instruktörer till seminariet kommer att få andra möjligheter i kommande regionala TK-arrangemang.

Anmälan OBS Obligatorisk

Till: SKKs hemsida http://kyokushin.se/medlemsdb/

Ledande klubbinstruktörer senast fredag 23 september.

Övriga Dan- och 1-2 Kyu graderade senast torsdag 6 oktober i mån av plats.

//Michael Söderkvist

michael.soderkvist@jgy.se

+46-708-600787