Vi är inbjudna till ett mycket trevligt utbyte med Ungern. Lägret är för alla från 14 år/6 Kyu (cadetter, juniorer och vuxna) både flickor/kvinnor och pojkar/män.

Då det är kort om tid så kan klubbar anmäla sig direkt. Landslaget kan givetvis rekommendera deltagande.

Tyvärr krockar det med tävling i Rumänien och vårt eget TK-seminarium men målgrupperna är olika.