Påminnelse  om att medlemsavgiften skall vara inbetald för att er klubb skall ha rösträtt vid SKK årsmöte i Östersund lördagen den 11:e februari 2023, kl 17.00.
Inbetalningen är på SKK plusgiro 9 84 92 – 2, senast torsdagen den 9 februari. För att jag skall ha tid att sammanställa.
Det finns två sätt att redovisa medlemmar:
Insättning på plusgiro enligt ovan med uppgift på inbetalning om antal mon (M), Kyu (K) och Dan (D) ex. M42, K22, D3 och förening om det inte klart framgår på inbetalning.
Via webshop registrera medlemmar och på så sätt få ut ett fakturaunderlag. Observera att oavsett SKALL betalningen vara på konto enligt ovan den 6 februari.

Avgifterna är:
Kyu respektive DAN 75 kr och Mon 50 kr per medlem.
Har ni frågor går det bra att kontakta mig.

Med vänlig hälsning
Niclas Granstrand
Kassör
070-1904260