KALLELSE
Årsmöte för Swedish Karate Kyokushinkai
Lördag 11 februari
Kl 1700
Östersunds Budoaki dojo, Akademigatan 7, Östersund
Dagordning enligt bifogad fil.
Välkomna
Styrelsen
gm/ Michael Söderkvist