Osu alla!
 
PÅMINNELSE
 
DAN-GRADERING 2023
– Graderingen till 1-3 Dan sker i samband med TK-seminariet 15-17 september 2023 i Örebro.
– Gradering till 4 Dan sker i samband med EKO Gradering i augusti, Rumänien eller efter VM i Tokyo under oktober. Gradering till 5 Dan sker efter VM i Tokyo.
– Ansökan (blankett på SKKs hemsida) och CV lämnas eller skickas digitalt till TKs ordförande Michael Söderkvist. Deadline för ansökan 2023 är 30 april.

Välkomna

SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI

Tekniska Kommitten

Michael Söderkvist