Under shihan Håkan Nygrens ledning har en mindre arbetsgrupp tagit fram ett förslag till en arbetsordning för landslaget. Detta har kommit in till SKKs styrelse som har beslutat att skicka ut det på remiss till alla som är berörda i klubbarna. Remissen har gått ut mejlledes till landslagsledningen, klubbledare och klubbcoacher samt den större arbetsgruppen som initialt var med i diskussionerna om behovet av en arbetsordning.

För att kunna hantera remissvaren så uppmanar vi klubbledare att diskutera detta i respektive styrelse och sammanfatta ett svar från respektive förening. Landslagsledningen, dvs alla landslagscoacher, har möjlighet att skicka in sina synpunkter i egna remissvar. Detta eftersom de har en unik insyn och kunskap i hur landslagen fungerar idag som vi vill ta del av.

För att styrelsen ska kunna sammanställa detta på ett konkret sätt så behöver det framgå av remissvaret om ni är positiva eller negativa till förslaget samt eventuella förändringar som skulle göra er mer positiva till ett eventuellt införande av förslaget.

Tidplanen för remissen av förslaget
2023-06-02: Utskick av remiss (klar)
2023-07-02: Diskussion med landslagsledningen (klar)
2023-08-07: Sista datum för remissvar
2023-08-07—12: Sammanställning av svar
2023-08-19—20: Hanteras på SKKs augustimöte och beslut tas om nästa steg
2023-09-16—17: Information om status på TK-seminariet i Örebro

Skicka remissvar via mejl till mkanrell@gmail.com

Vi ser fram emot att ta del av era svar och önskar er alla en trevlig sommar!

Styrelsen SKK