SKK webshop har en ny kanslist från och med den 30 juli 2023.
Vi tackar Christer Brolin, Kristinehamn, för sin trogna tjänst som kanslist under flera år.
Samtidigt välkomnar vi Daniela Abid, Bro, som ny kanslist. Kontaktuppgifterna kommer att uppdateras på webbsidan och delges här nedan:
Daniela Abid
Fjärilsstigen 10
197 35 Bro
Telefon 070-466 07 67