Styrelsen har haft sitt årliga styrelsehelg i Stockholm.
På lördag arbetade styrelsen med olika frågor, både stort som smått. Samtidigt hade vår tekniska kommitté möte om sin verksamhet.

På söndag träffade styrelsen ledamöter från tekniska kommittén. Vi informerade varandra om lördagens diskussionspunkter för att därefter diskutera budget, stadgar, landslagsreglementet m.m. Vi diskuterade även gränsdragningen mellan styrelsen och TK.
Landslagsledningen var representerad genom shihan Camilla Bohlin.

Sammanfattningsvis en bra helg.