Den 9 september arrangerade SFKO i samarbete med SKK ett kumiteläger för juniorer (14-20 år) i Örebro Kyokushins dojo. Instruktörer var sempai Ki Pasanen och Rasmus Bergström från Swedish team. Under lunchpausen föreläste Mattias Folkesson från Örebro Universitet.
Det kom runt 50 deltagare från 11 klubbar runt om i landet, varav flera landslagsmedlemmar.

Samtidigt som lägret pågick hade närvarande klubbcoacher ett möte. Målet var att ta fram uttagningskriterier till landslaget gällande U16 och U18. Det var bra diskussioner och även om vi inte nådde ända fram enades klubbcoacherna om vilka som skulle ingå i det breda Swedish team inför säsongen 2023/2024 gällande U16 och U18. Förslag togs även fram gällande U21.

Stort tack till dagens meriterade instruktörer, till arrangerande klubb och till ICA Supermarket Allé i Hallsberg för sponsringen av frukt och dricka. Ett extra stort tack till Valantina Saro som lagade och ordnade med all mat.