Härmed kallas din förening till SKKs årsmöte den 10 februari 2024. Plats: Quality hotel Waterfront, Göteborg. Fullmaktsgranskning kl. 17.15. Mötesstart kl. 17.30
Styrelsen skickar ut årsmöteshandlingarna i god tid före mötet.

Väl mött
Styrelsen