Årets första SKK TK-Seminarium hölls 10-11 februari i Göteborg. GKK stod som värd och SKK tackar klubben för möjligheten att genomföra seminariet i deras fina dojo. Seminariet samlade 93 deltagare (inklusive instruktörer) representerade 24 klubbar från hela landet. Med så många deltagare så delades flera pass upp i en större och en mindre del så båda dojos kunde nyttjas.
Programmet denna gång var att låta kyokushins kärna med kihon och kata vara det centrala. Sålunda inleddes helgen med kihon men i en par tillämpning för ökad förståelse om mål, träffyta och avstånd. Den nya landslagsstrukturen med olika coacher och en sportchef presenterades av SKK ordförande Virpi Alajarva och Sportchefen Camilla Bolin. Det ska bli spännande att följa deras arbete framöver.
Som brukligt gavs också information om vad som är på gång i vår omvärld med bla det kommande gemensamma VMet då WKO och WFKO håller det i en gemensam tävling våren 2025. Inför det så blir det uttagningar i samband med EM i Spanien 24-25 maj samt en separat EFKO uttagningstävling i november.
Vår grupp med de nyaste Shihans som inte sitter i Tekniska Kommittén håll i ett inspirerade pass. De bjöd på allt ifrån historiska kombinationer till självförsvartillämpningar. Som ofta tidigare så ges det riktade pass till de som avser att gradera inom kort. Vi kunde denna gång dela upp målgruppen i två nivåer för ett mera specifikt teknikurval. Shihan Collins bjöd också våra 3-4 Dan på ett speciellt pass.
Helgen innehåll också SKKs årsmöte på Waterfront hotell med sedvanliga rapporter, styrelsens ansvarsfrihet, ny/omval samt beslut om budget och avgifter. Det beslöts att TK i höst med graderingar sker 5-6 oktober i Örebro. Nästa års årsmöte blir i Uppsala under februari med Enso som värd. Mötet ska genomföras i hybridformat så det går att följa mötet på distans.
Förutom riktade pass med kata som gavs det även några pass med ett varierat innehåll. Domarna fick också information om den reviderade domarstrukturen med bakgrund till kommande regelöversyn. Som en reflektion till kyoushins värdegrund fick deltagarna också en historisk översikt till hur dojo-kun i karate växt fram med fokus på kyokushins dojo-kuns bakgrund.
För TK
Michael Söderkvist