Styrelsen hade sitt första ordinarie möte online söndag den 3 mars, alla
medlemmarna närvarade.
Några punkter diskuterades djupare. Bland annat (som alltid) ekonomin, landslaget
och tävlingar, barnläger samt bredd och jämställdhet och inte minst knäckfrågan
landslagets kläder.
Positivt är att ekonomin har stärkts betydligt, årets budget är starkare om än inte
superstark inför 2024. Stort tack till alla klubbar som verkligen hörsammat uppropen
om att betala in graderingsavgifter, medlemsavgifter samt annat.
Spännande och roligt med den nya landslagsledningen! Sportchefen Camilla Bolin
kommer att bjudas in till nästa styrelsemöte. Hur kan organisationen se ut mellan
sportchefen, de olika landslagscoacherna och klubbledare? Information och
koordinering, hur kan den bli riktigt bra till klubbarna och klubbcoacherna? Vilka
tävlingar är okey enligt WKO? Det är många saker att reda ut då vi alla vill att Sverige
fortsatt skall kunna hävda sig internationellt i tävlingssammanhang.
Bredd och jämställdhet är ett projekt som engagerat kommer att drivas under året.
Ordförande ska boka in Pia Moberg för en föreläsning om Budo. Vi kommer att skapa
en arbetsgrupp bestående av intresserade klubbledare och en representant från
styrelsen för att hitta mål och även aktiviteter att erbjuda klubbarna att använda sig
av i sitt eget arbete.
Nästa möte är den 7 april. Hör gärna av dig med frågor som vi i styrelsen borde ta
upp. Skicka med mejl till någon av oss eller hela styrelsen på info@kyokushin.se
2024-03-09