Det är hög tid att anmäla sig till årets Påskläger, årets första SKK-sanktionerade läger.
Nu är vi tillbaka efter pandemiåren och laddar för ett högintressant läger.
OBS Deadline 20 mars.
Välkomna
ÖSTERSUNDS BUDOKAI
gm/Michael