Ordförande Virpi Alajarva välkomnade inbjudna föreläsaren Pia Moberg från Riai aikido dojo. Närmare tjugo kyokushin-ka var på plats hos Banzai karate kai och det var tänkt att minst trettio personer skulle närvara digitalt. Länken verkade inte fungera för alla, men flertalet kunde närvara. Sammanlagt deltog femton medlemsföreningar.

Pia tog därefter över och hade en intressant föreläsning om japansk och svensk kultur, de likheter och olikheter som finns och hur vi kan förhålla oss till dem. Hon utgick från sin erfarenhet som aikido-ka och berättade om sina resor till Japan och hur språket har underlättat samverkan.

Pia gick igenom budo kensho, alltså riktlinjer för hur budoträning bör bedrivas, och jämförde dessa med våra svenska regler inom idrotten.

Pia var glad att få dela av sin stora erfarenhet och vi var glada att få ställa frågor till henne. Vi diskuterade hur vi, enskilda medlemmar och våra medlemsföreningar i SKK, ska förhålla oss till budo och RFs värdegrund. Hon poängterade att vi verkar främst i Sverige.

I dialogen berättade Svenska Budo & kampsportsförbundets ordförande Fredrik Gundmark om hur SB&Ks styrelse arbetar med sin värdegrund.

I dialogen berättade ordförande Virpi att SKK genom styrelsen och våra medlemsföreningar får ha en dialog om vår värdegrund och våra regler.

Tack till Pia och till Banzai karate kai för en givande kväll.