KORT FRÅN STYRELSEN!

SKK:s styrelse hade möte online söndag den 9 juni, alla medlemmarna närvarade

förutom Stilianos.

Största punkterna på dagordningen var ekonomin, SBI/Budo Fitness, rapporter samt

RF:s riktlinjer 2025.

Vår kassör Maria meddelade att SKK:s ekonomi är stark, vi ligger bra till. Bättre än

förra året med bland annat högre intäkter från TK, graderingsavgifter samt fortsatt bra

försäljning. Heja, heja till alla klubbar som verkligen steppat upp och förtjänstfullt

betalat in och därmed engagerat sig i vår gemensamma ekonomi. Plus i budgeten vid

dags datum är 355 000 kronor. Bra jobbat!

Större kommande evenemang under året är bland annat höstens TK-seminarium,

EM för kadetter och styrelsens arbetshelg i augusti i samarbete med Tekniska

Kommitten och landslagsledningen.

Mikael K berättade om avtalet med SBI/Budo Fitness som skall förnyas och de

diskussioner som förs oss emellan. Avtalet har varit positivt för SKK och gäller

marknadsföring, rabatter, landslagskläder samt domarskjortor. Vi väntar nu på

återkoppling från SBI.

Michael S rapporterade från EKO:s kongress vid EM i Valencia. Mötet innebar inga

val av medlemmar. Diskussion fördes om eventuell digitalisering av EKO-pass och

inbetalning av medlemsavgifter. Ingen förändring beslutades, avgiften om 800 Euro

per land består så länge.

Grattis till fina prestationer vid EM, två silver och två brons till Sverige.
Tack också till landslagsledningen för fina insatser samt representation.

Virpi rapporterade från föreläsningen om Budo med Pia Moberg den 12/5. Positivt

mottagande med flera åhörare på plats samt via länk. Spännande diskussioner

efteråt. Föreläsningen var den första aktiviteten i verksamhetsplanens visionsarbete

gällande bredd och jämställdhet.

Beslutades att bjuda in klubbarna till ett sonderingsmöte den 8/9 för att höra tankar

om hur och vad i RF:s riktlinjer för 2025 som vi inom SKK kan och bör anamma.

Intressant att lyssna på varandras erfarenheter i frågan. Kallelse kommer att gå ut

under sommaren med länk till RF:s riktlinjer för de som ännu inte har dokumentet.

Nästa möte för styrelsen blir en arbetshelg i Stockholm den 17/8 och 18/8.

Hör gärna av dig med frågor som vi i styrelsen bör ta upp. Skicka med mejl till någon

av oss eller hela styrelsen på info@kyokushin.se