Feb82020
Feb92020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Örebro Kyokushin dojo/Örebro Karateklubb, Nygatan 38, 702 11 Örebro
SKKs TK-seminarium och Årsmöte
Start lördag 8 februari kl 1100 (kaffe från kl 1030 i dojon)
Avslutas söndag 9 februari kl 1500
Dan-gradering, tekniska delen
Lördag 8 februari start kl 1100 (prel)
– Ta med graderingsavgift 150 kr, SKK/EKO-pass, hälsointyg behövs inte för detta moment men väl till den senare kumite-delen (riktlinjer för ¨fighters intyg¨ kan användas med tillägg: blodtryck).
SKK-Årsmöte
Lördag 8 februari kl 1700.
Plats
Samling för TK, gradering och Årsmöte: Örebro Kyokushin dojo/Örebro Karateklubb, Nygatan 38, 702 11 Örebro
Anmälan OBS Obligatorisk
Logga in på https://kyokushin.se/medlemsdb/ och anmäl dig.
Senast måndag 2020-02-03
Vi försöker ta emot så många som möjligt men det kan begränsas.
 
Deltagaravgiften
100 kr betalas till SKK (OBS ange namn på alla + klubb som betalningen avser):
  1. Pg 98492-2
  2. Swish 123 278 8735.
Målgrupper
– Klubbrepresentanter/ledande klubbinstruktörer
– Dan-aspiranter som vill förbättra kihon, kata och kumite samt förstå karate bättre.
– Deltagare i graderingen


Program

SKK TK-SEMINARIUM SAMT ÅRSMÖTE 8-9 FEBRUARI I ÖREBRO
 
 PROGRAMPUNKTER
– SKK Tävlingskoordinator, Toni Pasanen
– EKOs Katadomarutveckling, Stara Weie seminariet
– Personlig träning inför Dan-gradering
– Motoriq: Ett rörelseträningssystem för utveckling av färdigheter speciellt för barn och ungdom. Fredrik Gundmark.
– Kihon/Kata/Bunkai
– Hur var det nu? Svensk Kyokushins bakgrund-liten repris från Jubileet.
– Vad händer i EKO/WKO och de senaste EFKO/WFKO-arrangemangen?

Lördag

1100-1430 Inkl lunch
Om SKK-tävlingskoordinator-alla
Dojo 1 Motoriq-Fredrik G
Dojo 2 Gradering (13st) ev Dojo 3
1500-1600
SKK bakgrund
1700
SKK Årsmöte
Söndag
0900-1000
Dojo 1 Kihon-alla
Dojo 2 Katadomarfortbildning del 1
1015-1130
Dojo 1 Kata
Dojo 2 Graderingsprep
1130-1230 Lunch
1230-1300
Om EKO/WKO och EFKO/WFKO
1300-1445
Dojo 1 Kata-bunkai
Dojo 2 Kata-bunkai
Dojo 3 Katadomarfortbildning del 2
SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI
Tekniska Komitten
 
Välkomna
 
SKK-TK samt Styrelse
 
gm / Michael