May42024
Time: 10:00 am - 3:30 pm
Location: Enso Kyokushin Karate, Svartbäcksgatan 86, 753 35 Uppsala.
Målgrupp: Öppen för alla tävlingsintresserade som är 18 år eller äldre.
Anmälan: Vänligen mejla och bekräfta medverkan till oscar@otteborn.se.