Feb122022
Feb132022
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Stenungsund
SKK ÅRSMÖTE OCH TK-SEMINARIUM
SKK Bjuder in till årsmöte och TK-seminarium.
12-13 februari i Stenungsund. (för även in det i kalendariet)
DAN-GRADERINGSRUTINER
Se under Yudansha om uppdaterade rutiner för Dan-gradering.
I korthet:
– För Dan-graderingar 2022 görs ansökan senast i samband med TK i februari.
– Graderingen sker under TK i september med både teknik och kumite.
REVIDERAD HÄLSNINGSCEREMONI
I syfte att harmonisera utförandet av hälsningsceremonin har SKKs Tekniska Kommitte reviderat tidigare dokument. Denna revidering är koordinerad med WKO och So-Honbu i Japan. Se i ¨Dokument¨ för den något reviderade hälsningsceremonin i samband med tränings pass.
– REISHIKI v1 engelska
– REISHIKI v2 engelska kortversion med ordlista
– REISHIKI v3 svenska med ordlista
Dessa tre dokument finns under Organisationen/Dokument/Allmänna dokument.