Feb102024
All-day event
Location: Göteborg

Styrelsen kallar till årsmöte lördagen den 10 februari 2024 i Göteborg.
Styrelsen återkommer om det finns möjlighet att delta digitalt.

Plats: Quality hotel Waterfront, Göteborg. Fullmaktsgranskning kl. 17.15. Mötesstart kl. 17.30
Styrelsen skickar ut årsmöteshandlingarna i god tid före mötet.

Väl mött
Styrelsen