Date: 22 Oct 2022
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: On-line
Tavlingar
22 Oktober 2022. Sista anmälningsdag 10 oktober.
Se inbjudan https://eko.kumitetechnology.com/en/tournament/76/
Klubbar anmäler deltagande själva direkt i Kumite Technology.