Feb152020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Uppsala

Välkomna till årets första tävling i Uppsala
När: Lördagen den 15/2 2020
Var: Budohuset, Svartbäcksgatan 86, Uppsala
Invägning mm: Kl 09-10
Start kl 1000
Anmälan till gothe.uppsala@hotmail.com
Ange: Namn, kön, födelseår och vikt
Kostnad: 100 kr/deltagare
Regelverk: SKOFF`s
Klasser: barn, ungdom, kadett, junior (observera minimi ålder ”det år man fyller 10 år)
Tävlingskort för alla utom klass barn.

Varmt Välkomna.

Lars Åke.