DELTA PÅ TÄVLING

Kumite

 1. Alla SKK-medlemmar skall ha EKO-passet med på varje
  tävling.
 2. Skall du tävla i Sverige krävs tävlingskort.
  Ansökan görs genom SB&KF här.
 3. Är du under 18 år skall du dessutom ha målsmans tillstånd att delta. Blankett kan laddas ner här.
 4. Tävlande skall alltid ha godkännade för att delta från sin ansvariga klubbledare.
 5. Ta reda på vilka uppgifter som krävs i anmälningen och vilka ev. krav tävlingsarrangören ställer på deltagande (krav på ålder, grad, graviditetstest, läkarkontroll, viktklasser,
  organisationstillhörighet, typ av skydd, etc).
 6. Om tävlingen är listad i tävlingskalendern anges där vem som gör själva anmälan till arrangören. Om tävlingen ej är listad i kalendern skall alltid Country Representativ kontaktas för godkännande som också gör ev. anmälan.
 7. Lämna alla uppgifter till den som gör anmälan och invänta besked.
 8. Rapportera gärna resultatet till SKK’s mediansvarig efter tävlingen.

Kata

 1. Alla SKK-medlemmar skall ha EKO-passet med på varje tävling.
 2. Tävlande skall alltid ha godkännande för att delta från sin ansvariga klubbledare.
 3. Ta reda på vilka uppgifter som krävs i anmälningen och vilka ev. krav tävlingsarrangören ställer på deltagande (krav på ålder, grad, organisations- tillhörighet, etc).
 4. Om tävlingen är listad i tävlingskalendern anges där vem som gör själva anmälan till arrangören. Om tävlingen ej är listad i kalendern skall alltid Country Representativ kontaktas för godkännande som också gör ev. anmälan.
 5. Lämna alla uppgifter till den som gör anmälan och invänta besked.
 6. Rapportera gärna resultatet till SKK’s mediansvarig efter tävlingen.